باسلام

خدمت دانش پژوهان گرامی

جهت انجام پروژه های آماری(spss)و نرم افزار تحلیل مسیر(lisrel)و مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال،پایانامه و تدوین مقالات با پست الکترونیکی زیر تماس حاصل نمایید:

valiolah.jafari@yahoo.com

valiolah.jafari@gmail.com

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |

اهمیت نظریه‎های تصمیم‎گیری در مديريت مالی و سرمایه‎گذاری

ميثم كاوياني دانشجوي دكتراي مالي

مبنای بسیاری از تصمیمات ما رفتار خود ماست. انتخاب‎ها، ترجیحات و تصمیمات ما از اطلاعاتی متأثرند که اثر خود را از طریق سازوکارها و فرآیندهای شناختی ناخودآگاه گوناگون اعمال می‎کنند که در امور مالی و سرمایه گذاری اطلاعات برگرفته از اطلاعات حاصل از صورتهای مالی و بازارهای مالی می باشند بطوریکه هدف مدیر مالی اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات مالی می باشد. با توجه به نظر هربرت سايمون مبنی بر اینکه تصميم‎گيري جوهر اصلي مديريت است، در مدیریت مالی به دلیل نقش و اهمیت تصمیم‎گیری از بین وظایف مدیریتی، برخی از کتبهای منتشره با حتی با عنوان تصمیم‎گیری در مسائل مالی به جای مدیریت مالی نام‎گذاری شده است. همچنین اگر مديريت مالی را مترادف با تصميم‎گيري بدانيم، در مدیریت مالی نیز ديگر تنها يک راه از راه‎هاي ديگر تصميم‎گيري در مباحث مالی نيست، بعنوان مثال در تصمیمات ساختار سرمایه مدیران مالی شرکت‎ها بین روش‎های مختلف تأمین مالی به یک راه‎حل کم ریسک اکتفا نمیکند بلکه بین روش‎های مختلف تأمین مالی با توجه چگونگی تأمین آن با هزینه سرمایه‎ای معین و اثر آن بر بیشینه شدن ثروت سهامداران دست به انتخاب می‎زنند.

همچنین با توجه به موضوع «عقلایی محدود» سایمون که بر طبق آن‏ انواع محدودیت‏ها در فرایند تصمیم‏گیری وجود دارد و مدعی بود که افراد نمی‏توانند تصمیمات عقلایی اتخاذ کنند می‎توان به این نکته اشاره نمود در برخی از مدل‎های مالی مانند مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای فرض می‎کند سرمایه‎گذاران عقلایی می‎باشند که این نشان‎دهنده و تأییدکننده موضوع عقلایی محدود در تصمیمات مالی و سرمایه‎گذاری نیز می‎باشد.

همچنین از آنجایی که در قرآن کریم، به سه مرحله برای تصمیم‌گیری شامل مشورت، اتخاذ تصمیم و توكل بر خداوند اشاره دارد می‎توان نتیجه گرفت که در اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایه‎گذاری نیاز به مشاوران مالی و سرمایه‎گذاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‎گذاری در محیط با عدم اطمینان بالا امری بدیهی است.

نهایتاً اینکه با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته مبنی بر اینکه امروزه ‎ايده رفتار كاملا ًعقلايي سرمايه‎گذاران كه همواره بدنبال حداكثرسازي مطلوبيت‎شان هستند جهت توجيه رفتار و واكنش بازار، كافي نيست لازم است به این نکته اشاره شود که امروزه تصمیمات افراد و سرمایه‎گذاران بر اساس مدل‎های ریاضی و تکنیک‎هایی که قدرت پیش‎بینی‎کنندگی بالایی دارند صورت می‎گیرد. همچنین بر اساس نتايج برخي تحقيقات که بیانگر آن است كه درآمد سرمايه‎گذاري با اتفاقات قبلي مرتبط نيست و گاهي با اخبار متفاوت فراواكنش يا فروواكنشي در قيمت‎ها و تصميمات حادث می‎شود ذکر این نکته مهم می‎باشد که تصمیمات مالی و سرمایه‎گذاری هر چه قدر بصورت عقلایی باشد، به دلیل عوامل ناشناخته بازار و رفتار غیرقابل پیش‎بینی بسیاری از این تصمیمات در فضای عدم اطمینان و ریسکی همراه می‎باشد. از اینرو مبتنی بر نظریات مختلف از تصمیم‎گیری و توسعه تئوری های مربوطه می‎توان به این نتیجه دست یافت که تصمیمات در مالی و سرمایه‎گذاری بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به نتایج احتمالی آن اتخاذ می‎گردد و هیچ یک از تصمیمات نمی‎تواند بعنوان تصمیم برتر بعنوان یک الگوی اثربخش در تصمیم‎گیری مالی مطرح گردد.

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: مالي
نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

مدیریت مالی- بانکداری پنجشنبه دهم مهر ۱۳۹۳ 15:23

اثر تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر سودآوری بانکها

ترجمه: میثم کاویانی- دانشجوی دکترای مدیریت مالی

 اثر تورم بر سودآوری بانکها

تورم افزایش مداوم و قابل ملاحظه در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بدون هیچ‎گونه افزایش در سطح تولید می‎باشد. مقداری که تورم سودآوری بانک را تحت تأثیر قرار می‎دهد به تغییرات آتی تورم که آیا به طور کامل قابل پیش‎بینی باشد بستگی دارد،که این نیز به نوبه خود، به توانایی شرکت در پیش بینی دقیق تغییرات آتی متغیرهای کنترلی مربوطه وابسته است. نرخ تورم که به طور کامل پیش بینی شده باشد منجربه افزایش سود می‎گردد،  بطوری‎که بانک‎ها می‎توانند نرخ های بهره را به جهت افزایش درآمد تعدیل نمایند. بعنوان مثال بورک[1]  (1989)، مولی نیوکس و تامتون[2] (1992)، کونت و هویزینگا[3] (1998)، به رابطه مثبت بین تورم و نرخ بهره بلندمدت با عملکرد بانک دست یافتند. از آنجایی‎که، تورم اثر مثبت بر سود بانکی دارد، پیشنهاد می‎شود بانک‎ها تغییرات آتی تورم را به درستی و بطور سریع نرخ بهره و حاشیه بهره را تعدیل نمایند.

لِوین، بوید و اِسمیت[4] (2000)، هارون و آزمی[5] (2004) در مطالعاتشان از تورم استفاده نمودند. تورم برROA  و ROE  تأثیر می‎گذارد. تورم فاکتور با اهیمتی است که می‎تواند هزینه ها و درآمد حاصل از بانک ها را تأثیرگذارد. اگر بانک ها پیش بینی تورم در بهترین نحو انجام دهند و سپس می‎توانند نرخ بهره را تعدیل نمایند که می‎تواند نرخ بازده خوبی از وام فراهم می‎آورد. تورم می‎تواند منجر به افزایش یا کاهش نرخ بهره گردد.

 اثر نرخ ارز بر سودآوری بانک‎ها

نرخ ارز نقش حیاتی در سیستم اقتصاد جهانی ایفا می‎کند .نرخ ارز، ارزش یک ارز در قیاس با ارز دیگری است. صعود یا سقوط پول داخلی با ارزهای خارجی در نرخ ارز بازار آزاد بر عملکرد کسب و کار بطور مثبت یا منفی تأثیر می‎گذارد. به گفته شاپیرو[1] (1974) و دوماس[2] (1978)، تغییرات در نرخ ارز اثر منفی بر جریان‎های نقدی شرکتهای چندملیتی جریان های نقدی، سودآوری بنابراین بر ارزش بازار آن داشته است. بارتُف و باندِر[3](1994) نیز به همبستگی منفی و معناداری بین بازده غیرعادی شرکت های چند ملیتی ایالات متحده و تغییرات ارزش دلار دست یافتند که متناقض شواهد تجربی جورین[4] (1990)، آمی‎هود[5] (1993) و بیلی و چِونگ[6] (1995) بوده است. آنهابه هیچ‎گونه رابطه معنادار بین نوسانات دلار و بازده سهام شرکت های چند ملیتی آمریکا دست نیافته بودند.

اثر GDP  بر سودآوری بانک‎ها

رشد GDP  به عنوان یک عامل خارجی ادواری می‎باشد که انتظار داریم تأثیر مثبتی بر سودآوری بانک داشته باشد. همانطوری که رشد GDP  کُند، به ویژه در دوران رکود اقتصادی منجربه نابودی کیفیت اعتباری می‎گردد، و افزایش معوقات بانکی را دربر می‎گردد، در نتیجه بازده بانک کاهش می‎یابد. کونت و هویزینگا (1998)، و بیکر و هو[1] (2002) به رابطه مثبت بین سودآوری بانک ها و چرخه تجاری[2] دست یافتند. این بدان معناست که، اگر شرايط ديگر را برابر در نظر بگيريم، سودآوری بانک در طول دوره‎های رونق[3] اقتصادی افزایش و در طول رکود[4] اقتصادی کاهش می‎یابد.

اُهوموبهی[5] (2008)، علی و همکاران[6] (2011) معتقدند کهGDP  بالا منجر به جذب سرمایه‎گذار برای سرمایه‎گذاری در کشور می‎شود که خود باعث افزایش کسب وکارهای بانکی می‎گردد و در وضعیت GDP  پایین بازده بانک کاهش می‎دهد و برپرتفوی وام بانکها اثر می‎گذارد.[1] Bikker and Hu

[2] Business cycle

[3] boom

[4] decreases

[5] Uhomobhi

[6] Ali et al[1] Shapiro

[2] Dumas

[3] Bartov and Bodnar

[4] Jorion

[5] Amihud

[6] Bailey and Cheung[1] Bourke

[2] Molyneux and Thornton

[3] Demirgüç-Kunt and Huizinga

[4] Levine, Boyd and Smith

[5] Haron and Azmi

نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

شیوه ای برای چانه زنی بهتر بر سر “قیمت” چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳ 11:47
shop

 موفقیت در چانه زنی بر سر قیمت می تواند باعث شود که شما به عنوان فروشنده سود بیشتری کسب کنید و یا به عنوان خریدار بهای کمتری را برای یک کالا یا خدمت بپردازید و به همین خاطر اگر در چانه زنی چندان حرفه ای نباشید ممکن است حاشیه سود شما در کسب و کار کاهش یابد. بسیاری از افراد در چانه زنی از استراتژی عدم پیشنهاد قیمت بهره می برند و در واقع منتظر می مانند تا طرف مقابل قیمتی را پیشنهاد کند و سپس چانه زنی را آغاز می کنند اما تحقیقات علمی نشان می دهد فردی که ابتدا پیشنهادی را مطرح می کند احتمالا موفقیت بیشتری بدست خواهد آورد. پیش تر اقتصاددانانی که در زمینه نظری بازی (Game Thoery) فعالیت می کنند نیز به مزیت نخستین پیشنهاد دهنده اشاره کرده بودند و اکنون وبسایت اقتصادی بیزنس اینسایدر نیز به پدیده ای اشاره کرده که از آن به عنوان پدیده “اصل لنگر” نام برده می شود. این پدیده که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته ادعا می کند که پیشنهاددهنده نخستین در واقع لنگر مذاکره بر سر قیمت را در جایگاهی قرار می دهد که نمی توان از آن فاصله بسیاری گرفت و قیمت نهایی احتمالا در دامنه ای نه چندان دور از آن قیمت قرار می گیرد، البته اگر چانه زنی بین خریدار و فروشنده به معامله ختم بشود. لی تامسون ، استاد مدیریتی دانشگاه نورث وسترن، می گوید: “بسیاری از افراد به شدت معتقدند که نباید پیشنهاد اولیه قیمت را مطرح کند و بهتر است منتظر بمانند تا ابتدا از پیشنهاد طرف مقابل مطلع شوند اما تحقیقات ما و بسیاری از تحقیقات مشابه نشان می دهند که چنین سیاستی به هیچ وجه مفید نیست و فردی که نخستین پیشنهاد را مطرح می کند بهره بیشتری از معامله می برد”. او به همین خاطر به افراد توصیه می کند که زودتر از طرف مقابل پیشنهادشان را مطرح کنند: “هر کسی که نخستین پیشنهاد را مطرح کند در واقع لنگری را می اندازد و مذاکرات بعدی حول آن لنگر شکل می گیرد”. او همچنین توصیه می کند پیشنهاد اول را با فاصله از مبلغی که در نهایت حاضرید کالا را به آن قیمت بخرید یا بفروشید مطرح کنید اما پیشنهادتان آنقدر هم پرت نباشد که اصلا معامله شکل نگیرد. آدام گالینسکی، استاد مدیریت دانشگاه کلمبیای آمریکا نیز اعتقاد دارد که نخستین پیشنهاد دهنده معمولا دست بالاتر را در مذاکرات دارد. او می گوید: “تحقیقات من نشان می دهند که بسیاری از مذاکره کنندگان نگرانند که اگر ابتدا پیشنهادی را مطرح کنند باعث رنجش طرف مقابل شده و کل مذاکرات را بر هم بزنند اما حقیقت این است که معمولا افراد در میزان این نگرانی اغراق می کنند.” البته استفاده از سیاست نخستین پیشنهاددهنده نه تنها در مذاکرات مربوط به کسب و کار بلکه حتی در روابط بین الملل نیز کاربرد دارد. برای مثال آریل روبینستین، اقتصاددان متخصص تئوری بازی، در سال 2000 به هیات مذاکره کننده رژیم صهیونیستی در مذاکرات کمپ دیوید 2 توصیه کرده بود که اولین پیشنهاد را آن ها مطرح کنند. اطلاعاتی که بعدها توسط ویکیلیکس منتشر شد نشان می دهد که آقای روبینستین برای ارایه مشاوره به یکی از اعضای مذاکره کننده رژیم صهیونیستی از طریق ای میل مبلغ 15 هزار دلار طلب کرده بود.

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |

ساختار سرمایه- تئوری تا عمل یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ 0:51

تبیین مقایسهای تئوریهای سنتی ساختار سرمایه در ارتباط با روند تغییرات ساختار سرمایه

 شرکتهای صنعت خودرو بورس ایران

 

میثم کاویانی[1]

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Meysamkaviani@gmail.com

 

محمدعلی خیرکار کشاورز

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

k.keshavarz55@gmail.com

 سیده زهرا ضیاء حسام

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

soha.ziyahesam@yahoo.com

 

چکیده

يكي از مهم‎ترين مسائلي كه مديران مالي بايد براي حداكثر كردن ثروت سهامداران در نظر بگيرند، تعيين بهترين تركيب منابع شركت يا همان ساختار سرمایه‎[2] است؛ به گونه‎ای که در آن ترکیب، منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک، نرخ بازده بیشتری را تحصیل نماید، لذا هدف تحقیق حاضر نیز بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه شرکت‎های موجود در صنعت خودرو بازار سرمایه ایران و با لحاظ کردن تئوریهای سنتی جهت کم کردن فاصله بین تئوری و عمل می‎باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق 10 شرکت بعنوان نمونه آماری که اطلاعات مالی آنها در بین سالهای 1386 تا 1390 قابل دسترسی بوده انتخاب گردیده است. نتایج بیانگر آن است بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه شرکت‎ها رابطه معناداری وجود دارد، بطوری‎که این نتایج همسو تئوری‎های سنتی درآمد خالص و تئوری میلر و مودیلیانی (با فرض وجود مالیات) بوده و خلاف تئوری سنتی درآمد خالص عملیاتی بوده است. لذا می‎توان ادعا نمود که هیچ یک از تئوری‎ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی‎توانند عوامل مؤثر در تبیین ساختار سرمایه‎ی شرکتها را فراهم نماید.

 

کلمات کلیدی: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، تئوری[1] نویسنده مسئول، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 09351488917

[2] Capital Structure

نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

معیار ارزیابی عملکرد شرکتها یکشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۳ 15:52

Use of Equity Market Value for explaining Cash Flow Return on Investment (CFROI) and Created Shareholder Value (CSV) Evidence from Automotive Industry Tehran Stock Exchange 

استفاده از ارزش بازار سهام جهت تبیین بازده سرمایه گذاری جریان نقد (CFROI) و ارزش ایجاد شده صاحبان سهام (CSV) در صنعت خودروی بورس اوراق بهادار تهران

M. Kaviani*, S. R. Seyednezhad Fahim, M. A. Kheyrkar Keshavarz, M. Imeni

E-mail: meysamkaviani@gmail.com

Received: 23 October 2013 ; Accepted: 24 February 2014
Abstract The concept of Value Creation is gaining momentum in Iran under the open regime. Iranian
Companies are geared to understand and act upon the concept of Shareholder Value to stay
competitive in this unfathomable and volatile environment. Most executives today understand that, the
need to create shareholder value is paramount and the world’s most competitive management teams
are responding to the pressure to create value by embracing new metrics and new models for
managing their companies. This paper examined the content of information Equity Market Value for
explaining Cash Flow Return on Investment (CFROI) and Created Shareholder Value (CSV) in Iran
Companies by Alfred Rappaport model, a refined model based on Market Values, believed to be a
superior model when compared to the traditional Metrics (ROE, ROA, ROS, EPS, CFO) and various
models developed by Consulting Firms (EVA, MVA, REVA, AEVA, SVA, CVA, CFROI, CSV) to
analyze Value Creation. For this purpose a sample of 21 companies representing in the automotive of
industry for a period of five years from 2006-2012 have been analyzed. The Research results indicate
that there is significant relationship and positive between CFROI and Equity Market Value, while
there is not relationship between CSV and Equity Market Value.
Key word Cash Flow Return on Investment, Created Shareholder Value, Iran

International Journal of Applied Operational Research

Vol. 4, No. 2, pp. 103-109, Spring 2014

Journal homepage: www.ijorlu.ir


برچسب‌ها: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

دانلود جدیدترین شماره از مجله مدیریت بازاریابی

Marketing Management Magazine

     


در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |

ارزش افزدوه جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 16:55

بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام (EEVA) و ارزش افزوده واقعی (TVA) در تبیین نسبت کیوتوبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود صمدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

میثم کاویانی

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Study of Application Equity Economic Value Added (EEVA) and True Value Added (TVA) in explaining of Tobin’s Q ratio: Evidence from Tehran Stock Exchange
Mahmoud Samadi Largani a, Meysam Kavianib

Abstract
Investors and financial managers nowadays increasingly demand reliable measures which would allow them to examine the information of the firm real profitability. To this effect, in recent years, researchers inside and outside the country have been exploring a variety of economic profit measurement indicators, including Cash Value Added (CVA), Created Shareholder Value (CSV), Shareholder Value Added (SVA), Adjusted Economic Value Added (AEVA), Refined Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA), Economic Value Added (EVA) and Residual Income (RI), each of which with a different information content in reflecting value and performance of companies. And to the same effect, this research investigates explanatory power of two other economic-profit-based indicators, namely True Value Added (TVA) and Equity Economic Value Added (EEVA), for Tobin’s Q of the 48 selected listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE) between 2003 and 2012. For test of hypotheses, first, using Kolmogorov-Smirnov test, normal distribution of data was examined the result of which confirmed normality of the understudy data. However, the results of F-test in study of the hypotheses indicated absence of a significant association between TVA, EEVA, and Tobin’s Q.
Keywords: True Value Added (TVA), Equity Economic Value Added (EEVA), Tobin’s Q

لینک دانلود:

www.aijsh.org/setup/banking/paper392.pdf

www.aijsh.org/?re=social&name=banking&val=AJRBF

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aijsh.org%2Fsetup%2Fbanking%2Fpaper392.pdf&ei=SaQ-U-vqNc7GtAa8loGoCg&usg=AFQjCNE1tWCrW2wyT9QV4X8UPEoVUbK0qA&sig2=v8uxki5sKcAkscLa0Qztyw&bvm=bv.64125504,d.Yms

.

نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

ارزش آفرینی دوشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۲ 23:44

بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام (EEVA) و ارزش افزوده واقعی (TVA) در تبیین نسبت Qتوبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Study of Application Equity Economic Value Added (EEVA) and True Value Added (TVA) in explaining of Tobin’s Q ratio


  محمود صمدی لرگانی*1، میثم کاویانی 2

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،

2- کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه سرمایه­گذاران و مدیران مالی انتظار دارند تا از طریق معیارهای قابل اتکاء، اطلاعات مربوط به سود­آوری واقعی بنگاهها را بررسی نمایند. در این میان در سالهای اخیر معیارهای مختلفی از سود اقتصادی از جمله RI، EVA، MVA، REVA، AEVA، SVA، CSV، CVA مورد توجه محققان داخل و خارج از کشور قرار گرفته است که هریک محتوای اطلاعاتی متفاوتی جهت تبیین ارزش و عملکرد شرکتها داشته است. به همین انگیزه این تحقیق به معرفی و کارکرد دو معیار دیگر مبتنی بر سود اقتصادی یعنی ارزش افزوده واقعی (TVA) و ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام (EEVA) جهت تبیین نسبت Qتوبین در بین سالهای 1381 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. لذا جهت دستیابی به هدف مورد نظر 48 شرکت جهت مطالعه انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه­ های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرف – اسمیرنف نرمال بودن داده­ها بررسی شده است که نتایج، حاکی از عدم نرمال بودن داد­ه‎ها و همچنین نتایج حاصل از آزمون F جهت بررسی فرضیات بیانگر آن است که بین معیارهای نوین TVA و EEVA با نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده واقعی - ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام- نسبت Qتوبین


نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |


کتاب استراتژي رقابتي: تکنيک‌هاي تحليل صنعت و رقبا نوشته مايکل پورتر توسط خانم اعظم جليلي خلاصه شده است. خلاصه کتاب استراتژي رقابتي پورتر در 121 صفحه تدوين شده است که پژوهشگران و دانشجويان علاقه‌مند به رايگان مي‌توانند آن را دانلود نمايند.

دانلود کتاب استراتژي رقابتي: تکنيک‌هاي تحليل صنعت و رقب

پسورد: parsmodir.com

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |